Ringsaker kommunestyre fattet følgende vedtak i sitt møte 19.12.2018 - sak 081/18:
 
«1. Ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2019 benyttes følgende stemmesteder:
· Brøttum skole
· Herredshuset Moelv 
· Neshallen
· Fagerlund skole
· Mørkved skole
· Furnes ungdomsskole
 
2. Det fastsettes åpningstider som gjelder likt for alle stemmelokalene i kommunen: søndag 8. september kl. 14.00-18.00 og mandag 9. september kl. 13.00-21.00.
 
3. Skulle det oppstå en situasjon som medfører at valgtinget i en krets må flytte til andre lokaler, og det ikke er tid til å legge saken fram for valgstyret, har valgstyrets leder fullmakt til å avgjøre hvilke lokaler som skal benyttes. Skulle valgstyrets leder ikke være tilgjengelig på kort varsel, innehar rådmannen dennes fullmakt. Valget av nye lokaler gjøres i samråd med stemmestyrets leder i den aktuelle kretsen.»
Ringsaker kommune har samlet all nyttig informasjon om valget her i vår valgportal.
 

Prosjektleder valg 

Lars Erik Hermansen
Telefon: 907 28 518
 

Ansvar kunngjøring

Astrid Petersen Finneid
Telefon: 990 14 659
 
Den norske valgordningen i hovedtrekk
 

Valgdirektoratet