Som følge av utviklingen i spredningen av koronaviruset innfører Ringsaker kommune en rekke smitteforebyggende tiltak. 

Ringsaker kommune innretter seg etter gjeldende anbefaling fra fylkesmannen/fylkeslegen og iverksetter umiddelbart fjernundervisning fra 8. – 10. trinn fra torsdag 12. mars. Det innføres nettbasert undervisning, og det betyr at ungdomsskoleelevene ikke skal møte på skolen, men få undervisningen digitalt. Elevene får tilrettelagt undervisning via Teams.

Det gjøres  fortløpende vurderinger, og dere vil få nærmere beskjed i Transponder om den videre organiseringen av undervisningen.