– Vi ønsker å være føre var, og har nå satt krisestab for vårflom parallelt med at vi fortsatt har krisestab knyttet til koronasituasjonen. Ifølge rapporter fra NVE er det mye som tyder på at vannstanden kan bli høyere i år enn normalt. Det kan også se ut som at flomtoppen vil komme seinere enn normalt, sier rådmann Jørn Strand.  

Snø i fjellet

Som kjent er det fremdeles store mengder snø i fjellet.

– Med store snømengder i fjellet kan det bli både stor vannføring i tilførselselvene ned mot Mjøsa, og flom i Mjøsa. Ifølge statistikk fra NVE ligger det an til å kunne bli flom på linje med den vi hadde i 2018, eller kanskje til og med noe over, sier teknisk sjef Tor Simonsen.

Været framover vil også spille en viktig rolle, høye temperaturer og regn vil gi større vannføring enn dersom nedsmeltingen skjer gradvis over lengre tid.

Når smøsmeltingen i fjellet kommer i gang for alvor vil vannstanden i elver og bekker kunne stige raskt. Ved stor vannføring bør man være forsiktig og holde forsvarlig avstand.

Ivareta egen eiendom

Rådmannen og teknisk sjef ber nå oppsittere med flomutsatte eiendommer forberede seg på at det vil kunne bli flom.

– Det er viktig at hver enkelt gjør det de kan for å ivareta egen eiendom på best mulig måte. Ett viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette dreier seg blant annet om kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner, rundballer, plast og annet avfall, sier Strand.

– Vi vil etterhvert kjøre ut sand og legge fram sekker på Granerudjordet og på Jessnes, slik at hver enkelt selv kan fylle sandsekker og bruke dem til å lage demninger mot vannet, sier Simonsen.

I tillegg er brannvesenet beredt på å komme ut og bistå dersom det oppstår behov for å tømme kjellere for vann.

Hvor finner man mer informasjon?

Rådmannen oppfordrer innbyggerne til å holde seg oppdatert på utviklingen i flomsituasjonen.

– NVE oppdaterer fortløpende sin nettside varsom.no med overvåkning av vassdraga og med prognoser for den videre utviklingen. På kommunens side legges oppdaterte flomkart, samt oversikt over aktuelle telefonnummer man kan ringe dersom man har behov for bistand, sier rådmann Strand.

Du kan få tilsendt flomvarsel på epost og/eller SMS ved å abonnere på flomvarsel for ditt område her: abonner.varsom.no. Dette er en gratis tjeneste.

Les mer om vårflom og flomvarsel