Legitimasjon

Husk å ta med legitimasjon. Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. En annen person i valglokalet kan ikke «gå god for», eller bekrefte velgerens identitet. 

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Du kan også bruke annen type legitimasjon. Kraver er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. 

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus mv. kan du imidlertid få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Valgkort

Alle velgere får i god tid før valgdagen tilsendt valgkort i posten. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om din bostedsadresse per 30.juni i valgåret. Det er altså denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Mange i Ringsaker kommune har senere år fått nytt valglokale etter endringer i kretsene. Se derfor nøye på valgkortet hvor ditt valglokale er.

Har du med deg valgkortet når du skal stemme, vil det gå raskere i valglokalet. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgmedarbeiderne dersom du har det med. Har du ikke mottatt valgkortet i posten, eller har mistet det, kan du møte opp i valglokalet og likevel få stemme.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon, så du må i tillegg ta med legitimasjon.

Tidligstemming

Gjelder i perioden 1.juli til og med 9.august.
De som ønsker å stemme tidlig, må henvende seg til kommunen, skriftlig eller muntlig, og be om å få stemme. Kommunen skal så gi velgeren et aktuelt tidspunkt, men ta hensyn til hva velgeren ønsker.

Henvendelsen rettes til:

Ringsaker kommunale servicesenter, 
Brugata 2, postboks 19
2380 Brumunddal
Tlf: 62 33 50 00
Epost: servicesenteret@ringsaker.kommune.no 

Ordinær forhåndsstemming, stemmemottak og åpningstider

Den ordinære forhåndsstemmeperioden er fra 12.august til og med 6.september 2019.

I denne perioden opprettes faste stemmemottak ved hovedbiblioteket i Brumunddal, ved servicesenteret i Brumunddal og ved servicesenterets/bibliotekets fellesavdeling i Moelv. Husk valgkort og legitimasjon m/bilde når du skal avgi stemme. 

Åpningstider

Hovedbiblioteket
Buttekvernvegen 3, Brumunddal

Fra 12/8 til 17/8:
Mandag - fredag 10.00-17.00
Lørdag – 10.00-15.00


Fra og med 19/8:
Mandag - fredag 10.00-19.00
Lørdag – 10.00-15.00

Servicesenteret
Brugata 2, Brumunddal
Mandag – fredag 08.00-15.00
Servicesenter/bibliotek
Åsmarkv 3, Moelv


Fra 12/8 til 17/8:
Mandag, torsdag
10.00-17.00

Tirsdag, onsdag, fredag
10.00-15.00
Lørdag 10.00-15.00

Fra og med 19/8:
Mandag, torsdag 
10.00-19.00

Tirsdag, onsdag, fredag 10.00-16.00
Lørdag 10.00-15.00

 


 

 

Forhåndsstemming ved korttidsmottak og institusjoner

Med ambulerende stemmemottak menes et korttidsmottak som opprettes i tillegg til avdelingene som tar imot stemmer i hele forhåndsstemmeperioden. Valgloven stiller som minstekrav at det skal avholdes mottak ved alle ”helse- og sosialinstitusjonene”. 

Praksis i Ringsaker kommune er å ha stemmemottak ved alle bo- og aktivitetssentrene, samt ved de private rehabiliteringssentrene, folkehøgskolen samt Ringsaker videregående skole.

Mottak av forhåndsstemmer ved korttidsmottak og på institusjon gjennomføres etter følgende tidsplan:

Sted Dag Dato Tid
Brumunddal bo- og aktivitetssenter Mandag 19. august 09.30-11.30
Tømmerli bo- og aktivitetssenter Mandag 19. august 12.30-14.30
Ringsaker bo- og aktivitetssenter Onsdag 21. august 09.30-11.30
Brøttum bo- og aktivitetssenter Onsdag 21. august 12.30-14.30
Ringen Rehabiliteringssenter Fredag 23. august 09.30-11.30
Montebellosenteret Fredag 23. august 12.30-14.30
Stiftelsen Veslelien Mandag 26. august 09.30-11.30
Stiftelsen Fredheim Mandag 26. august 12.30-14.30
Nes bo- og aktivitetssenter Onsdag 28. august 09.30-11.30
Sund, Helgøya Onsdag 28. august 12.30-14.30
Arbeiderbevegelsens folkehøgskole Mandag 2. september 09.30-11.30
Ringsaker videregående skole Mandag 2. september 12.30-14.30

Mottakene er åpne for alle som ønsker å avgi forhåndsstemme, men som ikke har anledning til å  benytte de ordinære forhåndsstemmemottakene. Husk valgkort og legitimasjon med bilde.

Stemme hjemme?

Velgere som på grunn av sjukdom eller uførhet ikke er i stand til å opsøke et ordinært stemmemottak, kan etter søknad få anledning til å forhåndsstemme på oppholdstedet/i hjemmet. Dette tilbudet innrettes også for pasienter ved det kommunalmedisinske senteret på Tømmerli. 
Frist for å søke om å stemme hjemme er satt til torsdag, den 5.september 2019, kl.11.00. 

Søknad sendes til:

Ringsaker kommunale servicesenter, 
postboks 19, Brugata 2, 
2380 Brumunddal.  
Tlf: 62 33 50 00  
Epost: servicesenteret@ringsaker.kommune.no