Ønsker du å ha med ditt arrangement i kulturkalenderen som trykkes i Ringsaker Blad i begynnelsen av januar 2019? Da må du registrere arrangementet på nett innen fredag 14. desember. Her registrerer du. Dette gjelder kun januar-utgaven. Fristen for resten av året er den 25. i hver måned.
 
Hva er kulturkalenderen?
Rundt den 1. i hver måned publiserer Ringsaker Blad kulturkalenderen i sin papiravis. Dette er gratis markedsføring for lag, foreninger og kulturarrangører i kommunen.
 
Alt du trenger å gjøre er å registrere arrangementet i kulturkalenderen på kommunens nettside før den 25. hver måned. Vårt mål er å vise fram alt som skjer i Ringsaker kommune, både innnen kultur og idrett. Merk at det kun er arrangementer, ikke faste aktiviteter, som skal inn i denne kalenderen.