Ny reguleringsplan for Byhagan skal erstatte den gjeldende planen fra 2005. Forslaget innebærer endrede arealformål og nye bestemmelser knyttet til næring og motorsport. Planområdet får utvidede LNF- områder for å sikre natur- og friluftslivskvaliteter i området. I ny plan stilles det krav om detaljregulering for etablering av ny næringsvirskomhet ut over kontor- og lagervirksomhet. 

By speedwaybane har fått nye bestemmelser knyttet til treningstider samt mulighet for å avholde stevne på helg inntil tre ganger i året. Hedemarken traktorpulling klubb får mulighet til å avholde traktorpulling stevne inntil to dager i året. 

For fullstending informasjon om forslaget til ny reguleringsplan, se Direkte lenke til plandokumentene 

Tilbakemeldinger/innspill til planforslaget kan gis via 'gi tilbakemelding' knappen i Planinnsyn eller sendes i e-post eller brev til kommunen.

For ytterligere spørsmål til planforslaget, ta kontakt med sakbehandler på e-post: fier@ringsaker.kommune.no eller tlf: 94010506.