Vårens program har en valgt å kalle «Fra tall til enkeltskjebner», og byr på møter med personer som forteller om sterke møter med sterke skjebner.

Kunnskap viktig
Servicesenteret har bosettings- og koordineringsansvaret for flyktninger som skal bosettes i Ringsaker. 

– Vi er opptatt av at alle som er her skal få en god start i kommunen vår, enten de kommer som asylsøkere for en kortere periode, eller de har flyktningestatus og skal bosettes her hos oss. Det forutsetter at vi som bor her forstår deres situasjon. Vi ser behovet for økt kunnskapsgrunnlag både for våre ansatte og for innbyggerne forøvrig, og har i samarbeid med biblioteket satt sammen et program med fire foredrag der personer gir et bilde på situasjonen sett med deres øyne, forteller servicesjef Roger Nilssen. 

«På flukt»
Torsdag 18. februar kl. 19.00 kommer Einar Lyngar og Erling Segelstad til biblioteket i Brumunddal. Einar Lyngar har arbeidet i flyktningeleire i Libanon. Han holder foredraget «Fra tanke til gjennomføring - dråpen fra Ringsaker som ble til en hel elv». Erling Segelstad er leder for transittmottak for enslige mindreårige flyktninger, og forteller om siner møter med barna.

I tillegg kommer Røde Kors i Ringsaker for å fortelle om sin aktivitet. 

«En flukt som aldri tar slutt»
Torsdag 7. april kl. 19.00 er det Åse Brandvold som gjester biblioteket. Hun ønsker å gi et bilde på menneskene bak de store asyltallene. Foredraget hennes baserer seg på boken «En flukt som aldri tar slutt», hvor Brandvold beskriver asylsøkernes bakgrunn fra et konfliktfylt Afghanistan. Dette er et møte med dramatiske historier og skjebner.

– Biblioteket skal være en aktør i samfunnsdebatten, og vi mener det er viktig å sette lys på asylsituasjonen både her i landet, og i verden forøvrig, sier biblioteksjef Mette Westgaard.

«Det store bildet»
Høstens program har fått navnet «Det store bildet». Her møter vi Thomas Hylland Eriksen, som 13. september kommer med sitt foredrag om Europas ustabile grenser. Det siste foredraget i serien er 27. oktober, når PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken kommer for å holde foredraget «Konflikt og flyktninger - flyktninger og konflikt».