FRAM landbruksbasert reiseliv» retter seg mot gards- og bygdevirksomheter i Innlandet som er motivert for vekst, strategisk og lønnsom utvikling, og som er villige til å sette av egne ressurser til arbeidet for å nå ambisiøse mål.

Du finner mer informasjon om de to vekstprogrammene og informasjonsmøte på Teams 24.08.20 her.