I overgangen mellom uke 17 og 18 skal de fleste i denne gruppa ha fått tilbud om vaksine. De som tilhører prioriteringsgruppe 4 og som ikke har blitt vaksinert i uke 17 vil kunne forvente innkalling til vaksinetime i uke 18. 

– Gruppe 4 er den mest sammensatte prioriteringsgruppen, og vi må ta høyde for at det kan være enkelte som av ulike årsaker ikke har fått vaksine ennå. De skal selvfølgelig også få tilbud om vaksine, sier kommunalsjef Sverre Rudjord. 

Gi beskjed!

Prioriteringsgruppe 4 består av innbyggere mellom 74 og 65 år i tillegg til innbyggere mellom 18-64 år som har en av flere spesifiserte sykdommer som gir økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.  

– Det er viktig at innbyggere som tilhører prioriteringsgruppe 4 og som ikke har fått tilbud om vaksine tar kontakt med fastlegen sin dersom de har fastlege i Ringsaker, for å gi beskjed om at de ikke har fått vaksine ennå. De som ikke har fastlege i Ringsaker kan kontakte Innbyggerservice, så får de  vaksine dersom de ønsker det, sier kommunalsjefen. 

Tilleggsdiagnoser

Prioriteringsgruppe 5, 6 og 7 består av innbyggere i ulike aldersgrupper som har en eller flere definerte diagnoser som gir fortrinnsrett i vaksinasjonskøen. 
– De som har fastlege i Ringsaker vil få tilbud om vaksine hos sin fastlege. De øvrige får tilbud av kommunen, som får tilsendt liste over innbyggere med fastlege utenfor kommunen som av helsemessige årsaker skal prioriteres. De dette gjelder blir kontaktet direkte av kommunen, sier Rudjord.