Hos oss har vi i en årrekke hatt friluftsliv som ett av våre satsingsområder. Både fordi det er en del av kroppsøvingsfaget, men også like mye fordi vi ser verdien av de opplevelser og utfordringer elevene får gjennom de ulike turene og uteopplevelsene. Sosialisering, fysiske utfordringer, fellesskapsopplevelser, mestring. Dette er noe av det elevene får trent på som gir dem gevinst også i den teoretiske delen av opplæringen. 

Fra gåtur/sykkeltur i nærområdet til lengreturer, som vintertur på ski og høsttur med overnatting i Ringsakerfjellet. Vi tilstreber å legge opp til at alle elevene våre skal få passe utfordringer på de ulike turene de er med på.