Det handler ikke bare om reduserte klimautslipp og klokere ressursutnyttelse, men også om å utnytte muligheter og handlingsrom som oppstår som følge av at verden forandrer seg.

I tillegg til å få høre mer om muligheter som åpner seg og hva de nye bærekrafts kravene har å si, vil du få innsikt i støtteordningen Grønn framtid Innlandet. Mål for frokostmøtet er å bidra til å se bærekraft som konkurransefortrinn, se muligheter i det grønne skiftet, bli engasjert og få lyst til å sette i gang prosesser i egen bedrift.
 

Program

08.00-08.30:
Frokost og Velkommen

08.30-09.30:
Bærekraft - Fra ord til handling!
Hva betyr det nye regelverket og hvilke muligheter åpner seg for næringslivet i
Ringsaker? Torunn Linneberg, Innovasjon Norge

09.30-10.00:
Bedriftenes muligheter for støtte fra Grønn framtid Innlandet
Patrick Bolliger, Innlandet fylkeskommune

10.00-:
Mulighet for veiledning fra foredragsholderne

Innovasjon Norge (www.innovasjonnorge.no) skal bidra til at norsk næringsliv får styrket sin konkurransekraft internasjonalt. Våre tjenester, både finansiering og kompetanse, skal bidra til å løfte de prosjektene som er økonomisk bærekraftige og samtidig har størst nytteverdi for samfunnet. Vår tids største samfunnsutfordring er knyttet til klimaendringer og fremtidig ressursmangel – noe som vil forutsette en strategisk tilnærming til klima og miljø. EU har satt agendaen gjennom «Green Deal», og vi ser på hvordan tilhørende regelverk, taksonomien, vil påvirke fremtiden også for næringslivet i Ringsaker gjennom muligheter og utfordringer.

Grønn framtid Innlandet er en tilskuddsordning som bidrar med midler til ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø. Ordningen skal være enkel å søke på. Den bidrar til å redusere risikoen som bedrifter står overfor når de utvikler, tester og iverksetter nye ideer og teknologi. Siden 2017 har mer enn 150 bedrifter fått støtte gjennom ordningen. Les mer om ordningen her: Grønn framtid Innlandet - Innlandet fylkeskommune.


Praktisk informasjon:

Tid:
Tirsdag 14. juni kl. 0830, frokost serveres fra kl. 0800

Sted:
Møterom Brugata 8, Brumunddal

Ingen deltakeravgift.

 

Frist for påmelding er fredag 10. juni.

Det er åpent for flere deltakere fra hver bedrift. Velkommen til frokostmøte for faglig påfyll og nettverksbygging.

 

Meld deg på her: