- Det er konferert med utbruddsgruppa ved Folkehelseinstituttet og anbefalt at alle som var til stede på Ulven Skjenkeri 10. juli tester seg for covid-19, sier assisterende kommuneoverlege Jorid Nygårdshaug Aas.

Gjester som har det minste symptom eller som jobber innen helse og omsorg bør holde seg hjemme inntil negativt testsvar foreligger (uansett om de er vaksinert eller ikke). Gjester melder seg opp til test via vår nettside på denne lenken. Dersom gjester utvikler symptomer, ta kontakt med smittesporingsteamet tlf. 404 05 756 (kl. 9-20 alle dager).

Øvrige innbyggere som ikke har symptomer og har behov for å teste seg i forbindelse med reise, henstilles sterkt til ikke å melde seg til testing 16. juli. All kapasitet trengs til utbruddstesting.