- Tilbakemeldingene fra pasienter og pårørende har vært gode, og spesialisthelsetjenesten har gitt uttrykk for at vi fremstår som fleksibel og kompetent, sier Jan Robin Manstad. 

Kreftkoordinator
KMS tilbyr rehabilitering, øyeblikkelig hjelp, palliasjon og intermediære tjenester. Så langt har pasientgruppen bestått av personer med hjerneslag, lårhalsbrudd og hofteproteser. KMS har god legedekning, noe som gir et godt og sammensatt tilbud.

- Vi har mulighet til å behandle og følge opp pasienter svært godt i kommunal sammenheng. Nå ansetter vi også en kreftkoordinator i engasjementstilling. Det vil gi et bedre tilbud i kreftomsorgen i kommunen, forteller Manstad.

God innsats
Jørn Strand og Ola Øverli fikk en omvisning i senteret og hilste på flere av de ansatte.  

- Vi er svært fornøyd med driften av KMS. Det gjøres en god innsats i alle ledd, og det betyr mye for brukerne. Her er det høyt kompetente og motiverte medarbeidere med et smil på lur, sier rådmannen. 

Flere andre kommuner har vist interesse for det kommunalmedisinske senteret og ønsker å innhente erfaringer fra enheten.