Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

  • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen

  • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid

  • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd