Vi har fått henvendelser fra flere personer med bakgrunn innenfor helsefag, og som ønsker å bidra i den utfordrende situasjonen vi står i. Dette setter vi stor pris på, og vi vil gjerne ha kontakt med alle dette kan være aktuelt for.

Ønsker du å gjøre en jobb for oss?

Da kan du ringe 482 31 470 eller sende e-post til nav.ringsaker@nav.no for å melde deg til tjeneste!