• Det vurderes ikke lenger nødvendig å begrense covid-smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme til de føler seg bedre. Bakgrunnen for endringene i myndighetenes anbefalinger, er at omikron-bølgen nå er klart synkende.
   
 • Fra og med 1. mai vil det utover testing til koronasertifikat, kun være aktuelt å testes på klinisk indikasjon. Klinisk indikasjon vil si at det er lege som rekvirerer test etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner. Kommunene vil i en overgangsperiode ha selvtester tilgjengelig.
   
 • Som følge av helsemyndighetenes endrede anbefalinger, avvikles teststasjonen i Ottestad fra 01.05.22.

Les sjekklista for deg som har testet positivt for korona på helsenorge.no

 

Spesielt om testing for koronasertifikat

 • Koronasertifikatet brukes som dokumentasjon på nylig negativ test, vaksinasjonsstatus, og nylig gjennomgått covid-19.
   
 • Husk at selvtester ikke registreres i koronasertifikatet. Har du vært syk uten å bekrefte det med enten en PCR-test eller antigen hurtigtest på teststasjon, må du regne 270 dager fra siste vaksine.
   
 • Foreløpig krever mange land fortsatt grønt koronasertifikat ved innreise. 
   
 • Informasjon om hvilke fastleger i Ringsaker som tilbyr koronatest til koronasertifikat, vil bli klart mandag 2. mai. 
   
 • Enkelte legesentre i Hamar tilbyr testing til koronasertifikat. Dette gjelder Strandgata legesenter, Hamar legesenter og Portalen legesenter. 
   
 • I tillegg er det flere private helsetilbydere som tilbyr testing til koronasertifikat.

Les mer om koronasertifikat på helsenorge.no