En lang periode med lite nedbør kan skape problemer for innbyggere med privat brønn. Ringsaker kommune har flere tappepunkter der innbyggere kan hente vann. Tappepunktene er nå åpnet, slik at det ikke er nødvendig med nøkkel for å kunne tappe vann.

Innbyggere med private brønner som er tomme kan ta med egne kanner og hente drikkevann fra utvendige kraner ved følgende tappepunkter:

  • Mesnali - Tyrivegen inn ved brannstasjonen og ca. 200 meter
  • Brøttum - Brøttumsvegen nedenfor sykehjemmet
  • Tingvang - Rett ovenfor vegen for kirka (Rosenborggutua)
  • Stavsjø - Sentrum ved den gamle brannstasjonen
  • Brumunddal - Jemtlandsvegen ved gjenvinningsstasjonen
  • Brumund - Ved barnehagen
  • Nybygda - Krysset Kvemyrsvegen/Nordåsvegen
  • Jølstad - Rennebergsvegen ved den gamle busstasjonen

Kommunen har dessverre ikke mulighet til å kjøre ut vann for å fylle opp brønner, så de som ønsker å fylle opp brønnene sine, må skaffe transport selv.

Dersom noen ikke finner fram eller har spørsmål knyttet til henting av drikkevann, kan Geir Martinsen, avdelingsleder vannverk/renseanlegg ved Teknisk drift, kontaktes på telefon 975 52 383.