Sommeraktivitetene er et gruppebasert ferietilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Målet er å gi positive opplevelser gjennom aktivitet sammen med andre. 

Tilbudet foregår på dagtid mandag til fredag i ukene 26, 27 og 28. Hver enkelt kan søke om å delta i inntil 2 uker (med forbehold om plass), og deltakerne må være mellom 7-21 år. Søknadsfrist 28. april. 

Ulike aktiviteter

Basen er Fagerlundhallen i Brumunddal, men aktivitetene vil variere fra dag til dag og foregå både i og utenfor nærmiljøet. Det kan nevnes aktiviteter som ballspill, lek, friluftsliv, kanopadling, bading, bowling, gårdsbesøk, matlaging og turer til ulike attraksjoner.

Bli kjent-møte

Kultur inviterer til bli kjent-møte i Fagerlundhallen torsdag 22. juni kl. 18.00 med aktivitetsledere, foreldre/foresatte og deltagere. Dette er en viktig arena for å bli litt kjent og gi informasjon på tomannshånd til aktivitetslederne.

Her søker du