Der ble det fattet følgende vedtak:  

  • Forslag til endring av fjell- og fritidsrenovasjon med tilhørende saksdokumenter, jf. vedlegg 1 og 2, legges ut på høring og offentlig ettersyn i perioden fra september t.o.m. oktober 2020.

Hensikten med høringer er å gi alle som ønsker det muligheter til å komme med merknader og innspill til de foreslåtte løsningene. Høringsfristen er 31. oktober 2020.

Eventuelle innspill sendes til saksbehandler Jens F. Østvik på e-post: jfos@ringsaker.kommune.no innen 31. oktober.

Vedlegg

Fremtidig utforming av fritidsrenovasjon i Ringsaker kommune- høring

Forslag om utlegging av ny ordning med kildesortering for fritidsrenovasjon i Ringsaker kommune på høring

Vedlegg 1 - Framtidig utforming av fritidsrenovasjon i Ringsaker, Løten, Hamar og Stange kommuner 

Vedlegg 2 - Framtidig utforming av fritidsrenovasjon