Kurset handler om hvordan du forvandler en forsknings- og innovasjonsidé til en attraktiv søknad til Horisont Europa: Hva du må skrive og råd om hvordan du kan strukturere og presentere ideene dine. Du får også delta på en praktisk og lærerik øvelse med å evaluere EU-søknader.

Alle deltaker tar med egne PC/nettbrett.

Kurset holdes på engelsk.

Mer informasjon og lenke til påmelding finner du her: How to Develop a Successful Horizon Europe Proposal (forskningsradet.no)