Ringsaker kommune har satt krisestab

Ringsaker kommune har satt krisestab som følge av det pågående utbruddet av koronavirus. Dette innebærer at medlemmene i kriseledelsen følger nøye med på utviklingen, og møtes jevnlig. Kommuneoverlegen sitter i kriseledelsen, slik at det til enhver tid er tett dialog mellom kommunen og kommuneoverlegen. Fylkesmannen i Innlandet (FMI) har tett oppfølging av kommunene, og det er jevnlig kontakt mellom kriseledelsen og FMI.

Innfører adgangskontroll og stenger enheter

Som følge av utviklingen i spredningen av koronaviruset utvider Ringsaker kommune sine smitteforebyggende tiltak. Alle skoler og barnehager i Ringsaker kommune stenges fra og med fredag 13. mars. Skolene og barnehagene stenges i første omgang i 14 dager.​ Det vil det bli innført fjernundervisning for alle elever og klassetrinn i Ringsaker kommune.
 

Øvrige tiltak – adgangskontroll:

 • Adgangskontroll på administrasjonsbygget i Brumunddal
 • Adgangskontroll på kommunebygget og servicesenteret t i Brumunddal
 • Adgangskontroll på servicesenteret i Moelv
 • Adgangskontroll ved NAV Ringsaker
 • Adgangskontroll Landbrukskontoret

Kulturskolen, Prøysenhuset og idrettshaller stenges

 • Undervisningen ved kulturskolen stanses, slik at samtlige timer der avlyses.
 • Idrettshaller og kulturhus stenges for all aktivitet
 • Prøysenhuset er stengt med umiddelbar virkning

Tiltak rettet mot egne ansatte

Kommunen forholder seg til råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i sitt smittevernarbeid. Ansatte som har oppholdt seg i områder med vedvarende smittespredning, og som viser symptomer på sykdom, får beskjed om å holde seg hjemme og kontakte legevakt for testing.

Alle ansatte som har vært i områder med vedvarende smittespredning, og som har nær omgang med pasienter i helse og omsorg, får beskjed om å holde seg hjemme i karantene i 14 dager. I søndre del av kommunen foretas testing av legevakta på Hamar. I nordre del er det legevakta på Lillehammer som står for testingen.

Skoler og barnehager stenges

Alle skoler og barnehager i Ringsaker kommune stenges fra og med fredag 13. mars. Skolene og barnehagene stenges i første omgang i 14 dager.​ Det vil det bli innført fjernundervisning for alle elever og klassetrinn i Ringsaker kommune.
 

Øvige budskap som har blitt kommunisert:

 • De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Barn kan imidlertid bli redde når de hører om koronavirus. Ringsaker kommune har derfor laget en egen artikkel om barn og koronavirus, der foreldre og foresatte kan finne gode tips til hvordan de kan snakke med barna sine om koronaviruset.
   
 • Det er viktig at barna får opplæring i god håndhygiene og hostehygiene. God håndhygiene og hostehygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Videre anbefaler vi at dere snakker med barna om sykdommen.

Større offentlige lekeplasser og skateanlegg stenges

Koronavirus kan smitte mellom barn som leker sammen. Kommuneoverlegene har derfor gått ut med flere konkrete råd som gjelder barn og unges samvær. 

Lekeapparater på offentlige lekeplasser kan være en kilde til smittespredning. I samråd med kommuneoverlegene, har Ringsaker kommune derfor inntil videre bestemt å stenge større offentlige lekeplasser.

Skilt som informerer om stenging blir i skrivende stund hengt opp av teknisk drift i Ringsaker kommune.

Hvilke lekeplasser er stengt?

 • Alle offentlige lekeplasser i Brumunddal sentrum
 • Lekeplassen i Mjøsparken
 • Skateparken og øvrige anlegg i Mjøsparken 
 • Lekeplassen pg skateparken i Garveriparken
 • Lekeplassen på Jessnes
 • Tufteparken ved elvepromenaden på Sveum

Lekeplasser tilknyttet skoler og barnehager stengt for lek utenom åpningstiden, og kun til bruk for de barna som har fått innvilget tilsyn av Ringsaker kommune på dagtid.

 

Restriksjoner på besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner

Etter råd fra Folkehelseinstituttet er det lagt restriksjoner på besøk ved helse- og omsorgsinstitusjoner i Ringsaker. Det er nå ikke anledning for pårørende til å besøke beboere på sykehjemmene. Dersom pårørende likevel mener at de må inn på besøk, må ta kontakt med sykehjemmet på telefon. Det generelle rådet er: Ikke besøk bestemor eller bestefar akkurat nå!

Skjerpet renhold og desinfiseringsroboter

Renhold i Ringsaker kommune har skjerpet rengjøringsrutinene i kommunale bygg der det fortsatt er aktivitet. Spesielt gjelder dette overflaterengjøring.  I tillegg har kommunen flere roboter som kan desinfisere hele rom etter behov. Desinfiseringsrobotene kan bidra til å stoppe smittekjeder ved virusutbrudd på en svært effektiv måte.

 

Teamjobbing forhindrer kryssmitte

I kommunale enheter hvor det fortsatt er aktivitet, er de ansatte delt opp i team som jobber helt separat og uavhengig fra hverandre. Det er ingen fysisk kontakt mellom teamene. Dette er et nødvendig tiltak for å begrense mulig virussmitte mellom ansatte i kommunen. Kommunen har mange ansatte i samfunnskritiske funksjoner, og dette er et viktig tiltak for å sikre at driften av disse skal gå som normalt.

Pandemiplaner

Ringsaker kommune har egne pandemiplaner som blant annet beskriver tiltak for å sikre befolkningen nødvendige helse- og omsorgstjenester i en situasjon med potensielt mange syke og høyt sykefravær. Planene baserer seg på anbefalinger i nasjonale veiledere med lokale tilpasninger. I tillegg har alle enheter utarbeidet egne kontinuitetsplaner med tanke på et mulig sykefravær på opp mot 25 %.

SMS-varsling fra kommunen

Rådmannen har i tilleggssak til kommunestyremøtet 9.3.2020 bedt kommunestyret delegere myndighet til rådmannen til å iverksette smitteverntiltak etter «Lov om vern mot smittsomme sykdommer» § 4-1. Dette for å raskt å kunne vedta forbud mot møter, stenging av virksomheter, stans/begrensning av kommunikasjoner, isolering av personer og pålegg om rengjøring/desinfeksjon/destruering dersom det skulle bli nødvendig med slike tiltak.

Informasjon på kommunens nettside

Det er opprettet en side for koronavirus under «Krise og beredskap» på ringsaker.kommune.no med informasjon om koronaviruset. Kommunen følger med på råd fra nasjonale myndigheter og oppdaterer i henhold til dette.

Delegert myndighet

Rådmannen har i tilleggssak til kommunestyremøtet 9.3.2020 bedt kommunestyret delegere myndighet til rådmannen til å iverksette smitteverntiltak etter «Lov om vern mot smittsomme sykdommer» § 4-1. Dette for å raskt å kunne vedta forbud mot møter, stenging av virksomheter, stans/begrensning av kommunikasjoner, isolering av personer og pålegg om rengjøring/desinfeksjon/destruering dersom det skulle bli nødvendig med slike tiltak.