Bading frarådes hvis vannet er grønnfarget. Innbyggerne bes selv vurdere vannet før bading. Er vannet grønnfarget, og du ikke ser bunnen tydelig på 1 meters dyp, skal bading unngås. Hunder må ikke drikke det grønnfargede vannet.

Hvor mye alger som er i vannet, kan endre seg raskt med vær og vind. Pent og varmt vær gir mer alger. Det vil bli tatt ukentlige prøver for å avdekke dersom status med tanke på giftstoffer endres. 

Hva er blågrønnalger?

Blågrønnalger er egentlig en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. Disse finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i elver og innsjøer, av og til også i havet. Cyanobakteriene kan produsere toksiner (giftstoffer) og lukt- og smaksstoffer, og kontakt med disse toksinene kan gi hudirritasjoner og forgiftninger. Har man badet i grønt vann, er det uansett lurt å dusje seg selv så snart som mulig og vaske badetøyet. 

NB! Funnet av blågrønnalger påvirker ikke det kommunale drikkevannet, som hentes fra 140 m dyp.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet denne brosjyren om blågrønnalger 

Spørsmål knyttet til blågrønnalger og folkehelse kan rettes til Samfunnsmedisinsk enhet.