Foreldretrening PMTO (Parent Management Training – Oregon)

Foreldretrening PMTO (Parent Management Training – Oregon) er en forskningsbasert og internasjonalt anerkjent veiledningsmetode som tilpasses den enkelte familie.

Det gis veiledning i sentrale foreldreferdigheter som kan forebygge, redusere eller stoppe atferdsproblemer hos barn i alderen 3 – 12 år. 

Målet med treningen er å hjelpe foreldre til å bryte fastlåste samspillsmønstre og erstatte disse med samspill som fremmer samarbeid og trivsel.

Les mer på pmto.no  

 

Sagt av foreldre om PMTO-veiledning:


«Nå får jeg endelig konkrete verktøy å bruke!»
«Dette er noe alle foreldre burde fått tilbud om!»


Kontaktpersoner:    


Grethe Iversen
Tlf. 414 37 307  
         
Anne Kirkeby
Tlf. 952 51 377

Kontakt oss på e-post

Link til søknadsskjema

Marte meo

Marte meo betyr «av egen kraft» og er en individuelt tilpasset veiledningsmetode for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn.

Metoden ble utviklet i Nederland og er i dag en internasjonalt anerkjent metode. 

Målet er å gi hjelp til selvhjelp og brukes både forebyggende og ved større strev.

Marte meo bygger på kunnskap fra nyere spedbarnsforskning, på «empowerment»-tankegang og på løsningsfokusert tilnærming (LØFT).

Video brukes som hjelpemiddel.

Passer for foreldre med barn i alle aldre.


Sagt av mor etter å ha deltatt på Marte Meo:

 «På grunn av Marte Meo – veiledningen fikk jeg en trygghet som mamma. Jeg var god nok. Som alenemor betydde det utrolig mye»

 

Les mer hos Marte Meo-foreningen. 

Last ned Marte Meo-brosjyren.

Foreldrerådgivning TIBIR

Som foreldre møter en mange utfordringer i barneoppdragelsen. Alle barn kan oppføre seg trassig og lite samarbeidsvillig, eller de kan vise aggresjon som for eksempel slag og spark. Hvis slik oppførsel blir et mønster over tid eller hvis foreldrene syns det er vanskelig å sette grenser og samarbeide med barnet, kan det være godt å få hjelp.
I denne individuelt tilpassede veiledningen får foreldre en perm med foreldrematerialet, og hjemmeoppgaver mellom timene.  

Veiledningen skreddersys den enkelte familie, og aktuelle temaer er:

  • Kartlegging – utarbeidelse av mål
  • Gode og effektive beskjeder
  • Ros og oppmuntring
  • Evt. grensesetting 
  • Bruk av styrt oppmerksomhet
  • Pausetid for aggressiv atferd
  • Problemløsning
  • Tilsyn

Foreldrerådgivning (TIBIR) tilbys foreldre med barn i alderen 3-12 år (3-6 møter).

Ta kontakt med Jane O. Sørensen: Tlf. 489 97 672, Elisabeth Jorde: Tlf. 474 75 658 eller med helsesykepleier hvis du er interessert.


Du kan også henvende deg på e-post til familieveiledning@ringsaker.kommune.no (ikke send sensitiv informasjon).