Selv om hverdagen er snudd på hodet for de fleste av oss, så skal kommunen fortsatt levere tjenester til befolkningen. Og det gjøres! Vi er imponert over og takknemlige for den innsatsviljen og omstillingsevnen vi så lang har opplevd blant våre ansatte og ledere. Situasjonen vi står i er ekstraordinær, noe som også vil kreve tiltak og omstillingsevne utover hva vi har opplevd tidligere. Sammen med tillitsvalgte søker vi å komme frem til gode løsninger for våre ansatte. 

Det er utarbeidet et informasjonbrev om hvordan situasjonen vi står i vil påvirke din arbeidshverdag. Det er også utarbeidet et notat med spørsmål og svar som forhåpentlig kan besvare noen av spørsmålene du som ansatt sitter på. 

 

Informasjonsbrev 1: Føringer til ansatte i Ringsaker kommune i forbindelse med koronaviruset

Spørsmål og svar til ansatte i forbindelse med koronaviruset