Rådmannen foreslår å videreføre den store satsingen som er gjort i Moelv de siste årene. Etter opprustingen av sentrumsgatene, stasjonsområdet og kulturhuset går man nå i gang med ny Moelv skole. 

Et stort løft
Byggingen av ny barneskole i Moelv skal etter planen starte opp allerede nå i november, og skolen skal ferdigstilles høsten 2017. 

– Dette er et av de største investeringsprosjektene vi noen gang har hatt i Ringsaker. Bare skolebygget i seg selv har en kostnadsramme på 258,8 millioner kroner, som er det meste vi noen gang har brukt på byggingen av en ny skole, sier rådmann Jørn Strand.

Omfattende prosjekt
Byggingen av ny skole må ses i sammenheng med bygging av svømmebasseng, ombygging og rehabilitering av Moelvhallen og tilrettelegging av infrastruktur. For å få en trygg skolevei planlegges bygging av ny gang- og sykkelvei til den nye skolen. For å sikre trygg kryssing av Storgata skal det bygges ny rundkjøring der Storgata møter Industrivegen. Ved skolen planlegges bussholdeplasser, fortau, gang- og sykkelveger, hente- og bringeordning, parkeringsarealer samt grønt- og parkområder.

– Samlet sett skal det investeres over 420 millioner kroner i og rundt nye Moelv skole i økonomiplanperioden, sier rådmannen.  

Disse tiltakene er foreslått i budsjettet:

  • 253,8 mill. kroner til Moelv skole (totalt 258,8 mill. kroner)
  • 122 mill. kroner til sanering av vann- og avløpsledninger
  • 119 mill. kroner til svømmebasseng Moelv (totalt 120 mill. kroner)
  • 30,6 mill. kroner til infrastruktur og trafikksikkerhetstiltak Moelv skole
  • 17 mill. kroner til investering i barnehage
  • 12,7 mill. kroner til utbygging av tomter 
  • 8,5 mill. kroner til rehabilitering av Moelvhallen (totalt 13 mill. kroner)
  • 7,5 mill. kroner til Garveriparken Moelv (totalt 10,9 mill. kroner)