Planforslaget kan sees i kommunens innsynsløsning. Planforslaget består av plankart, bestemmelser, beskrivelse og ROS-analyser.  Plautvalgets saksframlegg og vedtak gir en oversikt over saken. 

Det oppfordres til at uttalelser til planforslaget sendes elektronisk via funksjonen gi tilbakemelding i planinnsynsløsning. Uttalelser kan også sendes i brev eller e-post til Ringsaker kommune  innen 4. desember 2021. 

Tirsdag 2. november 2021 fra kl. 15 holder kommunen åpen kontordag på Fagervik - fiskerforeningshytta. Der blir det mulighet til å stikke innom for en prat og for å få svar å spørsmål om egen eiendom og andre virkninger av planen.