– Jeg legger gjerne en A-, B-, C- og D-plan for fødselen sammen med den gravide. Som jordmor er man egentlig alltid «standby». Mobilen er alltid på og jordmorkofferten er klar hjemme. Det er ikke mulig å forutse hvordan en fødsel skal bli, hverken for førstegangsfødende eller for de som har født før, sier Elin, som forteller at transportfødsler og hjemmefødsler kan skje.

– Ikke alle rekker frem til fødestuen, men det går som regel veldig bra likevel, legger hun til.

Fra svangerskapskontroll til fødsel

Elin tar også ekstravakter ved kvinneklinikken føde/barsel på Lillehammer sykehus. Årlig fødes det omlag 1200 nye verdensborgere på avdelingen.

– Det har skjedd flere ganger at jeg har tatt i mot barnet til kvinner jeg har fulgt gjennom hele svangerskapet. Det er ekstra hyggelig, og en trygghet for den fødende når man har etablert en god relasjon gjennom en hel graviditet, sier hun.

– Jeg har vært heldig med svangerskapet og har hatt få plager. Jeg har kunnet trene gjennom hele graviditeten, men de siste ukene har vært litt tyngre, sier Stine, som gleder seg til at Jonas skal bli storebror. 

Nå har hun gått ut i permisjon og forteller at hun er veldig fornøyd med oppfølgingen hun har fått så langt i svangerskapet. 

Godt ivaretatt 

– Elin er ei trygg, dyktig, omsorgsfull og jordnær jordmor som alltid har god tid og er lett å snakke med. Vi gravide har stadig noen bekymringer det er godt å få snakket om. Nettopp derfor tenker jeg at kvinnene på Nes er veldig heldige, sier hun. 

Jordmor Elin tror det er et fortrinn at faggruppene på huset kommuniserer godt sammen. 

– Jeg slipper å sende den gravide til sykehuse for å sjekke leie på barnet. Da kan jeg bare sende henne opp i andre etasje og kontrollere dette med ultralyd hos lege. I de fleste tilfeller er alt normalt og den gravide kan gå herfra med senkede skuldre, avslutter hun.

Les også vår sak om livet på Nes helsestasjon

 

Foto: Jordmor Elin måler blodtrykket til Stine