Kommunal vannforsyning har en renseprosess som gjør at drikkevannskvaliteten ikke er påvirket. Abonnenter som er tilknyttet offentlig vannforsyning er ikke omfattet av denne meldingen.

Berørte abonnenter har mottatt SMS om kokevarsel som gjelder til kokeanbefalingen oppheves.