Gjeldene kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø, vedtat5t 4.2.20189, finner du her.