Den tørre høsten med lite nedbør har ført til at det er svært tørt, og mange husstander og bønder med private brønner har problemer med vannforsyningen. Vi har derfor besluttet å åpne flere vanntappepunkter ute i distriktene. Her er det mulig for de som trenger dette å hente vann til privat forbruk.

Punktene som blir stående åpne er:

  • Nybygda 
  • Brumund
  • Byflaten
  • Gaupen
  • Stavsjø
  • Brøttum 
  • Mesnali

Tappepunktene blir stående åpne så lenge situasjonen med det tørre været vedvarer.