Helsedirektoratets smittevernveileder for skoler og barnehager

Barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak fra 2. juni. Les mer på regjeringen.no.

Helsedirektoratets smittevernveileder for barnehager.

Helsedirektoratets smittevernveileder for skoletrinn 1-7.

Helsedirektoratets smittevernveileder for ungdomsskole og videregående skole.