Helsedirektoratets smittevernveileder for skoler og barnehager

Helsedirektoratets smittevernveileder for barnehager.

Helsedirektoratets smittevernveileder for skoletrinn 1-7.

Helsedirektoratets smittevernveileder for ungdomsskole og videregående skole.

 

Skoler og barnehager – nivåinndeling av smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. 

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. Modellen er et fleksibelt verktøy som gjør det mulig å planlegge mer langsiktig. 

Les om koronatiltak i skoler og barnehager hos Udir​