Vi forholder oss til smitteverntiltakene beskrevet i «Veileder om smittevern for kulturskolen» fra Norsk Kulturskoleråd.
 

  • Bare friske barn og unge kan komme på time i kulturskolen.
  • Eleven vasker hendene før timen (se nedenfor)
  • Lærer og elever hold god avstand: 1 meter, 3 – 5 meter for sang- og blåselever.
  • Læreren foretar nødvendig rengjøring mellom elevene.
  • Eleven vasker hendene etter timen.
  • For elever som kjøres/hentes må foresatte vente ute. Elevene hentes umiddelbart etter timen.

 

Når dere kommer til Kulturskolen på Mo gard må dere følge disse reglene:
Eleven kommer mest mulig presis til timen slik at det ikke samles mange elever i gangen.

Når dere kommer til Kulturskolen i Brumunddal gjelder disse reglene: 

Elever på musikk, dans og teater går inn hovedinngangen i 1. etasje (inngangene i 2. etasje er låst) Til venstre i gangen til dansesalen er det to toaletter der elevene skal vaske hendene. Eleven venter utenfor undervisningsrommet, hvor læreren henter eleven. Hold god avstand.

Elever på visuell kunst bruker egen inngang, og vasker hender på WC der.