Tilbud om vaksinasjon til barn fra fylte fem år

Det er åpnet for å kunne tilby koronavaksine til barn fra fylte fem år.  Samtidig er det ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon av barn i denne aldersgruppen. 

Den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinen ut fra egen situasjon. Kommunen skal sørge for at tilbudet er tilgjengelig og at den enkelte får tilgang til informasjon.  

Barn mellom 5 og 11 år tilbys koronavaksine på helsestasjonen. Ring telefon 62 34 78 10 for bestilling av time.

Alderskullene 2010-2016, samt barn født i 2017 som har fylt 5 år

Det er åpnet for å tilby koronavaksine til alle barn fra fylte fem år. Følgende barn bør vaksineres ifølge Folkehelseinstituttets anbefalinger:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
 • Familier der barn har nærkontakt med personer med særlig behov for beskyttelse 
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester. 

Det er ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon av andre barn i denne aldersgruppen. 
Den enkelte familie må selv vurdere nytten av vaksinen ut fra egen situasjon. 

Vaksinering av barn krever samtykke

 • Barn og unge under 16 år kan få vaksinen dersom foreldrene samtykker til det. Begge foresatte må samtykke for barn med felles foreldreansvar.
 • Fra barnet er i stand til å danne egne synspunkter på helsehjelpen/vaksinasjon, skal barnet få informasjon og mulighet til å si sin mening før samtykke gis.

Foresatte som ønsker å la sitt barn vaksinere, kan bestille time til vaksinering på telefon:

62 33 59 30 eller 62 34 78 10.

Vennligst ha med utfylt egenerklæring og samtykkeskjema.

Les mer om koronavaksine for barn 5-11 år

Alderskullene 2006, 2007 og 2008 (ungdomskolen) og barn født 2009

Ringsaker kommune tilbyr koronavaksine til barn i aldersgruppen 12-15 år. 

Barnet kan få vaksinen dersom barnet og/eller foresatte ønsker det, men det foreligger ingen tydelig anbefaling om vaksinasjon av barna i denne aldersgruppen. 

Barn som har gjennomgått covid-19 skal ikke ha 2 doser av koronavaksinen, fordi gjennomgått sykdom teller som én vaksinedose. 

Vaksinering av barn krever samtykke

Barn og unge under 16 år kan få vaksinen dersom foreldrene samtykker til det. Begge foresatte må samtykke for barn med felles foreldreansvar.

Fra barnet er i stand til å danne egne synspunkter på helsehjelpen/vaksinasjon, skal barnet få informasjon og mulighet til å si sin mening før samtykke gis.

 

 

 

Alderskullene 2003, 2004 og 2005

 • Ungdom født i 2003, 2004 og 2005 er anbefalt å ta 2 doser mRNA-vaksine så snart som mulig. 
 • De som har fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter andre dose hvis de ønsker det.

Tilbudet gis kontinuerlig i vaksinasjonslokalene i Nygata 13, Brumunddal og Herredshuset legesenter, Moelv.

Bestill time til vaksinering eller les om drop-in her

Vaksinasjon av barn krever samtykke

 • Barn og unge under 16 år kan få vaksinen dersom foreldrene samtykker til det. Begge foresatte må samtykke for barn med felles foreldreansvar.
   
 • Fra barnet er i stand til å danne egne synspunkter på helsehjelpen/vaksinasjon, skal barnet få informasjon og mulighet til å si sin mening før samtykke gis. 

 

Les mer om vaksinasjon av barn og unge på FHI.no

Spørsmål?

Har du spørsmål om vaksinasjon av barn og unge?

Vennligst kontakt Eli Hippe Fagereng

Telefon: 958 09 908
e-post: eli.hippe.fagereng@ringsaker.kommune.no