Begrens antall nærkontakter

Alle bør fortsatt begrense sosial kontakt, og antall nærkontakter. Man bør ha maks fem gjester på besøk hjemme i tillegg til de som allerede bor sammen.

Private sammenkomster og arrangementer

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

Reglene for arrangementer er som følger:

 • Maks 10 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).
 • Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
 • Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

Krav til gjennomføring av alle typer arrangementer på offentlig sted

Alle arrangement må ha en ansvarlig arrangør som sørger for  at sammenkomsten gjennomføres i henhold til smittevernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren skal

 • sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man ikke bor sammen med til vanlig (unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften § 13c).
 • iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er tilstede.
 • gjøre det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
 • skrive ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager.
 • sørge for at det skal være minst ett sete mellom deltakere på samme rad (unntatt personer fra samme husstand) og at det er en meters avstand mellom deltakerne i alle retninger, dersom arrangementet holdes i et lokale med fastmonterte seter.

Barnebursdager

Barn i samme kohort kan være på besøk hos hverandre og unntas fra avstandskravet på arrangementer.

Barnebursdag på privat sted:

Dersom du har bursdagen hjemme med barn bare fra samme barneskole- eller barnehagekohort, kan dere ha hele kohorten. Du kan da ikke ta med barn fra utenfor kohorten, selv om de f.eks. spiller på samme fotballag.

Andre foreldre og ledsagere enn de som arrangerer bursdagen er ikke en del av kohorten, og det bør derfor ikke være flere enn nødvendig tilstede.
Kohort-unntaket gjelder ikke for ungdomsskole og videregående.

Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.

Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.

Følg ellers rådene for arrangement på privat sted.

Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.

Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Barnebursdag i leid lokale:

Dersom feiringen avholdes i et leid lokale eller annet offentlig sted, kan du samle opp til 5 personer. For barn i barnehage eller på barneskole kan du likevel ha hele kohorten de er i til vanlig i et leid lokale. Det kan være lokale regler med lavere antall tillatte gjester.

Følg ellers reglene som gjelder for arrangement på offentlig sted.

Alle skal holde én meters avstand. Barnehage- og barneskolekohorter er unntatt dette kravet.

Voksne, både arrangører og eventuelle ledsagere, bør holde avstand til andre barn og voksne, samt følge vanlige smittevernråd.

Dersom det er mulig, er det fortsatt å foretrekke at feiringen skjer utendørs.

Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Uteliv

Fra midnatt 15. april er det tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.

Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Musikkøvelser

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser med retningslinjer for smittevern. Denne er godkjent av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Her finner du Norsk musikkråds veileder "Smittevern for musikkøvelser".