De har følgende tips og råd til alle som har en vanskelig økonomisk situasjon nå:

Permittert?

Lån og kreditt

 • Ikke prøv å løse krisen ved å ta opp mer lån!  Unngå å betale regninger med kreditt og ta ikke opp lån fra venner og familie.   
 • Kan du samle eller bedre betingelser på lån? Ring banken din for å høre om muligheter for å refinansiere, søke avdragsutsettelse eller få bedre rente.
 • Har du gjeldsforsikring? Sjekk vilkårene!
 • Problemer med å betale regninger til forfall? Kontakt kreditor så raskt som mulig og fortell når du kan betale.
 • Har du fått inkassosaker? Ta umiddelbart kontakt med inkassoselskapet og fortell dem om planen du har satt opp for når du skal betale.
 • Studielån i Statens Lånekasse? Søk rente- og betalingsutsettelse!

Unødvendige utgifter?

 • Si opp unødvendige abonnementer og eventuelt dobbeltforsikringer.
 • Sjekk mulighet for billigere telefon-, bredbånd-, forsikring- og strømabonnementer. Se nettsidene til Forbrukerrådet for oversikt over de billigste tjenestene.
 • Vurder salg av bil. Husk alle utgiftene som bilen medfører.
 • Vurder salg av ting du ikke har bruk for (dette for å skaffe ekstra penger/likviditet). Benytt f.eks Finn.no. Husk å vise varsomhet for å unngå smitte.  Finn.no har laget «forholdsregler ved fysiske kjøp og salg på FINN».

Planer, budsjett og regninger

 • Ta en gjennomgang av den nye situasjonen. Sett opp budsjett, og lag en plan for når du kan betale utgifter det ikke er dekning for denne måneden.
 • Sett av feriepenger og penger du får tilbake på skatten.  De kan brukes til å betale regninger du ikke har fått betalt. Spar det du kan til kommende utgifter.
 • Sjekk om du har krav på bostøtte på nettsidene til Husbanken.  
 • Ved trekk i lønn og delvis permittering, må permitteringsvarsel sendes til namsmannen via nettsidene til Politiet.   
 • Bidragspliktige bør søke om redusert underholdsbidrag (barnebidrag). 
 • Kontroller at skattetrekket er riktig. Kanskje du betaler for mye skatt nå?
 • Sett opp budsjett, og følg det!
 • Hvis du ikke allerede har en buffer, lag rom for dette i budsjettet ditt.

Hvilke regninger bør betales først?

 1. Mat
 2. Boutgifter: Boliglån, kommunale utgifter, boligforsikring, husleie og fellesutgifter
 3. Strøm
 4. Telefon/internett
 5. Barnehage/SFO/AKS
 6. Barnebidrag
 7. Nødvendig transport
 8. Forsikringer
 9. Andre regninger.

Ta kontakt med NAV Gjeldsrådgivning

Telefonnummeret er 55 55 33 39. Her får du enkle råd og hjelp til selvhjelp. Du kan også chatte med oss om økonomiske problemer.

NAV Gjeldsrådgivning kommer i tillegg til kommunens gjeldsrådgivertjeneste.