GULL TREFF PluSS er et gratis tilbud for deg som har gjennomgått kreftsykdom og behandling, og for deg som akkurat har fått en kreftdiagnose og skal starte eller er i et behandlingsforløp. 

Ved alvorlig sykdom erfarer man at hverdagene blir endret. Behandlingen man gjennomgår medfører ofte fysiske og psykisk plager over kortere eller lengre tid. Gjennom dette tilbudet får du mulighet til å møte andre i samme situasjon. Vi vil ha fokus på fysisk aktivitet og trening, og møtes til en uformell prat etterpå. Enkelte ganger vil vi ha samtale om et tema, eller undervisning om et tema. 

Det vil være fysisk aktivitet i ca. 45 minutter først, og det er aktiviteter som passer for alle. Ta på klær og sko du kan være aktiv i, og tilpasset værforhold. Etterpå er det mulig å kjøpe seg mat og drikke inne på biblioteket, og vi går så til et eget rom for samtale eller undervisning.

GULL Treff har tidligere vært et tilbud på kveldstid, men dette endres nå til dagtid, og vi legger til en treningsøkt sammen med fysioterapeut, og det får navnet GULL TREFF PluSS. Tilbudet har som visjon å bidra til mestrinG, hUmor, Livslyst og muLigheter, derfor GULL TREFF! 

Kursdager: 

6. september
20. september
4. oktober
18. oktober
1. november
15. november
29. november
13. desember

Oppmøtetid:

13.00 – 15.00 alle kursdager

Sted:

Oppmøte ved Biblioteket i Brumunddal (Buttekvernvegen 3).
Ingen påmelding nødvendig!

Kursledere:

Monica Cae, fysioterapeut       
Heidi Nordsveen, kreftkoordinator. Telefon 48 13 20 58

Les mer om kreftomsorg i Ringsaker