Ansatte fra barnehager, skoler, helsestasjoner, PPT, barnevern og andre støtteenheter for barn og unge har hatt to spennende dager med Solfrid Raknes. Raknes har utviklet de psykopedagogiske tiltakene «Psykologisk førstehjelp» og «Grønne tanker – glade barn». 

Skal ha mestringsstrategier

Kurset er en del av Ringsakers strategi for å fremme barn og unges psykiske helse. Barn og unge får undervisning om følelser, røde og grønne tanker og mestring i barnehagen og under hele skoleløpet. 

– Visjonen vår er at alle barn i Ringsaker skal ha kunnskap, ferdigheter og gode mestringsstrategier når de møter vanskelige situasjoner, og at de har kompetente voksne til å hjelpe seg, sier kommunepsykolog Kristin Haugholt.