Biblioteket har en lese- og utlånsapp for e-bøker og e-lydbøker. 

Les mer om hvordan det fungerer på Fylkesbiblioteket i Innlandet sine nettsider.