Møtene, som etter ordinær møteplan for 2019 skulle vært avholdt i november og desember, utgår.

Dersom det foreligger saker til behandling, vil det første møtet i det nye landbruksutvalget bli avholdt den 4. desember i formannskapssalen i administrasjonsbygget i Brumunddal.