Dokumentene i saken og planens avgrensning kan ses på Voll Arkitekters sin hjemmeside eller i Arealplaner.no. Grunneiere, naboer og offentlige instanser tilskrives i eget brev.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Voll Arkitekter AS, per brev til Verftsgata 4, 7014 Trondheim eller op firmapost@vollark.no, mobil 73 87 38 00.