Brumunddal ungdomsskole - Undervisningsstilling m/ rådgiverfunksjon

Søknadsfrist: 30.05.2021

Stillingstype: Fast

Institusjonstjenester, Moelv sykehjem - Sykepleier natt 65 %

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Fast

Institusjonstjenester, Brumunddal sykehjem - Sykepleier 80 % vikariat

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Vikariat

Institusjonstjenester, Brumunddal sykehjem - Sykepleiere i faste stillinger

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Fast

Institusjonstjenester, Brøttum sykehjem - Sykepleier/vernepleier x 3 stillinger

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Fast

Institusjonstjenster, Brøttum sykehjem - Helsefagarbeidere helg og deltid

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Fast

Institusjonstjenester, Nes sykehjem - Sykepleiere x 3 stillinger

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Fast

Institusjonstjenester, Moelv sykehjem - Sykepleier 100 %

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Fast

Institusjonstjenester, Moelv sykehjem - Sykepleier vikariat

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Vikariat

Hjemmetjenester - Sykepleier natt 80 % 

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Fast

Hjemmetjenester - Helsefagarbeider natt 80 % vikariat

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Vikariat

Hjemmetjenester - Sykepleier natt 59,15 %

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Fast

Hjemmetjenester - Sykepleier natt 59,15 % vikariat

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Vikariat

Hjemmetjenester - Helsefagarbeider natt 59,15 % fast

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Fast

Bofellesskap Bakkeven 2 i Moelv - Sykepleier 85 % vikariat

Søknadsfrist: 23.05.2021

Stillingstype: Vikariat

Hjemmetjenesten - Ferievikarer sommer 2021

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Ferievikar

Kulturskolen - Dansepedagog ballett 50 %

Søknadsfrist: 30.05.2021

Stillingstype: Fast

Kulturskolen - Hiphop-lærer 25 %

Søknadsfrist: 30.05.2021

Stillingstype: Fast

Renhold - Renholdere, 20 % og 32 %

Søknadsfrist: 21.05.2021

Stillingstype: Fast

PP-tjenesten - Pedagogisk psykologisk rådgiver

Søknadsfrist: 23.05.2021

Stillingstype: Fast

Nes barneskole - Undervisningsstilling årsvikariat

Søknadsfrist: 24.05.2021

Stillingstype: Vikariat

Teknisk drift - Fagarbeider i parkavdelingen

Søknadsfrist: 27.05.2021

Stillingstype: Fast

Prøysenhuset - Kjøkkensjef 

Søknadsfrist: 07.05.2021

Stillingstype: Vikariat

Kontorsjef ved rådmannskontoret

Søknadsfrist: 14.05.2021

Stillingstype: Fast

Controller

Søknadsfrist: 14.05.2021

Stillingstype: Fast

Kirkekretsen skole - Undervisningsstilling

Søknadsfrist: 10.05.2021

Stillingstype: Fast

Tilrettelagte tjenester, Byporten Sør bofellesskap - Vernepleier 100% vikariat

Søknadsfrist: 09.05.2021

Stillingstype: Vikariat

Tilrettelagte tjenester, Penningrud bofellesskap - Vernepleier 100%

Søknadsfrist: 06.05.2021

Stillingstype: Fast

Sommerskolen Ringsaker 2021 - Vi søker lærere og assistenter

Søknadsfrist: 09.05.2021

Stillingstype: Sesong

Teknisk Drift - Distriktsleder innen veg og ledning

Søknadsfrist: 13.05.2021

Stillingstype: Fast

Ledig fastlegehjemmel ved Herredshuset legesenter

Søknadsfrist: 10.05.2021

Stillingstype: Driftstilskudd

Ledig fastlegehjemmel ved Moelv legesenter

Søknadsfrist: 10.05.2021

Stillingstype: Driftstilskudd

Næringssjef

Søknadsfrist: 07.05.2021

Stillingstype: Fast stilling

Assisterende næringssjef

Søknadsfrist: 07.05.2021

Stillingstype: Fast stilling

BUA Ringsaker

Søknadsfrist: 09.05.2021

Stillingstype: Fast stilling