Arbeidet med nytt avløpsanlegg i mjøskanten er nettopp satt i gang. Seks rør skal bores under Strandvegen og E6 ved Nederkvern, og 4,5 km avløpsrør skal sveises sammen av 20 meters lengder på Strandsaga.

– Vi ønsker vekst i Ringsaker, og planene for Brumunddal tilsier at vi vil ha et økt behov på avløpssiden i framtida. Da er det viktig å være i forkant, slik at vi sikrer at kapasiteten er der den dagen behovet melder seg, sier varaordfører Geir Roger Borgedal.

Bidrar til vekst
Hias ønsker å lette til rette for at den regionale utviklingen kan gå som planlagt. 

– Vi ser at det skjer mye mer innen regional utvikling nå enn tidligere. I tillegg til vekst i næringsvirksomhet og høyere befolkningstall har vi også ny jernbane og E6 som gir utfordringer. Det er viktig for Hias å være i forkant slik at vi ikke blir den som bremser utviklingen. Med det nye avløpsnettet og et oppgradert renseanlegg kan jeg ikke se for meg noen kommuner som står bedre rustet til å ta imot en ny etablering innen for eksempel 
næringsmiddelindustrien, sier administrerende direktør i Hias, Morten Finborud. 

Oppgraderingen av avløpsnettet gir også en nødvendig sikring av Furnesfjorden, både med tanke på overløp og eventuell lekkasje.

– Fylkesmannen har understreket at Furnesfjorden er en særlig sårbar del av Mjøsa, og har bedt om sikring av avløpsledningen fra Botsenden og helt til Ottestad. Det får vi også på plass gjennom dette prosjektet, som har en totalkostnad på 180 millioner kroner, sier Finborud.

Størst i innlandet
Dagens pumpestasjon ligger i samme bygg som driftsstasjonen til teknisk drift, på tomta der hotellet «Mjøstårnet» skal bygges. Oppjusteringen av Hias sitt anlegg ved Brumunddal har vært planlagt i lengre tid, og planene om nytt hotell i mjøskanten bidro til å fremskynde oppstarten på prosjektet.

– Den gamle pumpestasjonen vår trengte oppgradering, og skal erstattes av en ny pumpestasjon som blir liggende på oversiden av E6 ved Nederkvern, sier prosjektleder Erik Bøhleng i Hias. 

Den nye pumpestasjonen dimensjoneres ut fra forventninger om en framtidig vekst i Brumunddalsområdet, og skal settes i drift i januar 2017.

– Dette blir innlandets desidert største pumpestasjon på avløpssiden. Vi setter inn pumper som gir en kapasitet som skal holde frem til 2040 og vel så det. I tillegg dimensjonerer vi bygget slik at vi kan sette inn enda større pumper i framtida, dersom behovet skulle tilsi det, understreker Bøhleng.

Lokale tilpasninger
– For Ringsaker kommune innebærer flytting av pumpestasjonen av det lokale ledningsnettet må legges om. Det skal også etableres tre nye mindre pumpestasjoner på strekningen fra Båhusbekken og via båthavna langs Strandvegen fram til det nye pumpehuset, forteller teknisk sjef Per Even Johansen. Arbeidet vil medføre graving i dette området, noe som kan gi innvirkning på trafikkavviklingen.

– Veien vil ikke bli stengt, men det kan bli behov for lysregulering eller andre tilpasninger i perioder, sier Johansen.