– Vi har bedre oversikt over situasjonen nå, samtidig som vi må anta at det er uoppdaget smitte i samfunnet. I samråd med kommuneoverlegene og FHI åpner vi derfor opp i henhold til nasjonal gjenåpningsplan nivå 1 i Løten og Ringsaker, sier kommunedirektør i Løten, Frank Hauge. 
 
– Smittetallene våre har vært gjennomgående lave den siste uken, men som del av et felles bo- og arbeidsmarked var det nødvendig å legge oss på samme linje som resten av regionen. Nå er vi imidlertid glade for å kunne lempe på tiltakene, sier rådmann Jørn Strand i Ringsaker.
 
De nye tiltakene gjelder fra og med 29. mai til og med 4. juni.

Dette gjelder i Løten og Ringsaker

Trinn 1 i gjenåpningsplanen betyr i praksis at en går tilbake til de retningslinjene som gjaldt nasjonalt fram til 27. mai. 

I forhold til tiltakene som ble innført forrige helg innebærer dette lettelser på en rekke områder, samtidig som en ikke åpner helt opp tilsvarende nasjonalt nivå. Forskriften er under utarbeidelse, men tiltakene som ligger innunder trinn 1 kan leses på regjeringens nettsider.