Med bidrag fra 21 aktører fra næringslivet og fra lag og organisasjoner er det et stort spenn i aktivitetene som kortet gir tilgang til.

– Aktørene har alle gitt veldig rause bidrag, og vi er veldig takknemlige på vegne av barna som får glede av dette tilbudet, sier Linda Skansberg Torstensen, som er prosjektleder i «Prosjekt Delta!» i NAV Ringsaker. Det er barneskolene i kommunen som i samråd med foreldre kan melde inn kandidater til aktivitetskortet. 

– Skolene kjenner barna godt, og ser hvem som har et slikt behov, sier Skansberg Torstensen.

Ta med en venn

Barna som får aktivitetskortet kan ta med en venn eller et familiemedlem på alle aktivitetene.

– Det å dele opplevelsene med noen andre, det å kunne invitere med en kompis eller ei venninne er jo så fint i seg selv, og det kan bidra til at barna får noe de kan føle seg litt stolte over, at de har noe å tilby andre også, sier avdelingsleder for sosiale tjenester, Monica M. Jørgensen. Det er første gang aktivitetskortet skal deles ut, og i år er det 100 barn som får tilbudet.

– Det første året er det greit å legge det på et slikt nivå for å kunne følge opp alle bidragsyterne på en god måte. Så får vi se om vi kan nå enda flere i neste runde, sier hun.

Ett av ti barn

På landsbasis lever 10,3 % av barna i lavinntektsfamilier. Ringsaker ligger noe under landsgjennomsnittet, med 10 %.

– I vår kommune er det nesten 700 barn som lever i fattigdom. Vi har flere ulike tiltak rettet mot inntektsfattige barnefamilier og som skal bidra til å jevne ut de sosiale forskjellene. Aktivitetskortet er et ledd i kommunens strategi for å ha et tilbud som alle har tilgang til, noe aktivitetene på torget og etableringen av offentlige lekeplasser er et eksempel på. Vi jobber ut fra et langsiktig perspektiv – vi må sørge for at disse barna ikke faller utenfor, men at de får de samme mulighetene som andre barn uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon, sier NAV-leder Roy Carstens.

Bidragsytere på Aktivitetskortet

 • Tørudbakken
 • Bowling1
 • Espern
 • Brumunddal fotball
 • Hamkam
 • Prøysenhuset
 • Storhamar hockey
 • Storhamar håndball elite 
 • NMK Hamar
 • NMK Elverum
 • Vitensenteret
 • Teater Innlandet
 • Helgøya klatrepark 
 • Tangen dyrepark
 • Moelv IL Fotball
 • Anno- museene i Hedmark 
 • Bading i Moelv og Brumunddal 
 • Budor
 • Elverum fotball
 • Elverum håndball 
 • Bygdekino Moelv