Endringsforslaget består av en endringsbeskrivelse, plankart og bestemmelser med endring tilpasset mindre planområde. 

Endringsbeskrivelse

Plankart for redusert planområde

Bestemmelser for redusert planområde

Uttalelse til forslag om endring/reduksjon av planområdet sendes kommunen innen 13. november 2021.