Litteraturuka arrangeres i år for 19. gang for barn og ungdom i Ringsaker, og skal inspirere til mer lesing og skape flere engasjerte lesere. Litteraturuka bygger opp under Fagerlund skoles helhetlige satsning på lesing, skriving og muntlighet i alle fag. 

– Mange tenker nok ikke over det, men det er lesing i alle fag, og derfor er dette et veldig viktig satsningsområde på alle trinn og i alle fag, påpeker lærerspesialist og kontaktlærer for 6. trinn, Tove Merethe Mangset.

– Vi gir elevene møter med skjønnlitterære i arbeid med tema i andre fag enn norsk. Dette kan være seg kjønnsidentitet, krig eller rasisme. Denne litteraturopplevelsen skaper rom for reflektert læring og er en inspirerende start for et temaarbeid, legger hun til.

Kreativ lesing

Den helhetlige satsingen på lesing ved Fagerlund skole skal sette elevene i stand til å samhandle med andre, oppleve, bli engasjert, undre seg og få innsikt i andre menneskers tanker og livsbetingelser, men også kunne forholde seg kritisk til det de møter når de leser. Satsningen er et ledd i implementering av ny læreplan, og er ledet av skolens to lærerspesialister i norsk.

– Vi har hatt et stort fokus på hva som gir elever leselyst og leseglede. Høytlesing er viktig faktor der. Derfor har vi mye høytlesning også for de eldste barna på skolen. Lærerne forbereder seg godt når de skal lese bøkene høyt for elevene, stopper opp og lar elevene snakke sammen og med læreren. Her er det ikke snakk om å finne fasit eller forstå, men oppleve litteraturens vindu og speil. Elevene snakker for eksempel om hva de tror skjer videre i boka, eller om de opplevd noe lignende. Dette gjør at lesingen ikke blir en tvungen øvelse i leseforståelse, men en aktiv medskapende dialogbasert litteraturopplevelse, sier Mangset

Mange trinn har lesekvart hver dag. Det vil si at de leser i den boka de selv har fått valgt seg på biblioteket. Fagerlund har et flott skolebibliotek og prioriterer å kjøpe inn mye ny barne- og ungdomslitteratur. 

– Til og med bokønsker fra elevene kjøpes inn. Det motiverer spesielt guttene. Skolebibliotekaren vår arranger også leselystkonkurranse to ganger i året med fine premier til både de som leser mange bøker og tilfeldig utvalgte. Når det gjelder spesielt leseglade barn, utfordrer vi dem til å skrive bokomtaler de kan dele, lage adapsjoner til det de har lest og lese for fadderelevene sine, forklarer Mangset.

Leseglade barn

Det er ingen tvil om at elevene ved Fagerlund har blitt glad i å lese. 

– Jeg liker å lese bøker fordi det gir spenning. Det er spennende å oppleve alt som skjer. Jeg liker «Pingles dagbok» veldig godt. Dessuten elsker jeg fagbøker. Når lærerne eller andre lever forteller om bøker får jeg lyst til å lese, sier Balder Andre Rom Emblem som går i 6. trinn ved skolen.

– Jeg digger å lese når jeg kan forsvinne inn i en annen verden. Derfor liker jeg fantasy. Harry Potter er favoritten! I bøkene står det annerledes og mye mer detaljert enn i filmene, sier Pernille Øvergaard.

Karlegging av ferdigheter

Fagerlund skole vektlegger Ringsaker kommunes program for systematisk lese- og skriveopplæring for 1.- 4. trinn med gradvis overgang til den andre lese- og skriveopplæringen fra 4.- 7. trinn. 

Skolen kartlegger elevene med SOL, «systematisk observasjon av lesing», i tillegg til de nasjonale kartleggingene. For å sikre gode tekniske leseferdigheter har hele skolen innført det digitale verktøyet «Aski Raski» som systematisk trener elevenes avkodingsferdigheter. 

– Gode avkodingsferdigheter gir elevene en grunnmur, så de videre kan lese for å lære, forklarer fagleder Sonja Lunde-Nybruket.

Våren 2021 jobber skoleledelsen, sammen med lærerne på 4. trinn, med å forutse elevenes forventede resultater på nasjonale prøver i lesing basert på kartlegging og ståsted. Dette skal gi lærerne et handlingsrom for forbedring av elevresultater.

– Vårt fremtidsbilde handler om elever som liker å lese og bli lest for og liker å anvende letestrategier. Det betinger aktive elever som leser, skriver, tenker og snakker, som har lærere som modellere at de liker å lese. Skolen har et fint bibliotek med egen bibliotekar og vi kjøper inn mange nye bøker hvert år, avslutter Lunde-Nybruket.