Som kjent er smittespredningen nå større i den voksne del av befolkningen enn blant de yngre. Noen av de målrettede tiltakene som rettet seg mot barn og unge kan dermed lettes på, samtidig som en ser behovet for å stramme inn tiltakene rettet mot voksne. Det er viktigere enn noen gang å holde avstand, og ellers følge anbefalingene om å begrense sosial omgang med andre. Alle tiltakene som Ringsaker nå innfører gjelder fra og med mandag 9. november til og med søndag 15. november, men det er svært viktig at man allerede nå opptrer i tråd med de nye bestemmelsene. 

– Det aller viktigste nå er å begrense antall nærkontakter. Kapasiteten på smittesporingen er helt sprengt, og den eneste måten vi kan klare å holde tritt på er ved at antall nærkontakter hos de som blir smittet reduseres, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes. 

Skole og fritidsaktiviteter

Barne- og ungdomsskolene gjenopptar undervisning på gult nivå fra og med mandag 9. november. 

Det åpnes samtidig, altså fra og med mandag 9. november, for fritidsaktiviteter for barn og unge til og med ungdomsskolealder. Smittevernveiledere og spesifikke råd fra særforbund må følges. 

Det innføres et forbud mot breddeidrett og annen organisert fritidsaktivitet for alle som er født i 2004 og før. Dette fordi smittetrykket nå er størst i den voksne del av befolkningen. Som en konsekvens av dette, bes innbyggere fra Ringsaker om å avstå fra å delta i breddeidrett eller annen organisert fritidsaktivitet i kommuner der dette fortsatt er tillatt. 

Det skal til enhver tid være to meters avstand mellom personer ved fysiske aktivitet på treningssentre. Det er også et krav at treningssentre er bemannet i åpningstiden. Kommuneoverlegen anmoder om ikke å avholde gruppetimer framover til vi ser om smitteutbruddet flater ut.

Nasjonale og lokale anbefalinger

Ringsaker kommune følger de nasjonale anbefalingene, men har i tillegg strammet inn på noen områder.

– Når det gjelder innendørs arrangementer uten fast seteplassering velger vi å begrense antallet til 20. Dette på grunn av det høye smittepresset i Ringsaker, sier kommuneoverlegen.

For innendørsarrangementer med fastmonterte seter videreføres grensen på 100 personer til og med søndag 15. november.

For utendørsarrangementer med fast seteplassering er grensen satt til 200, også dette på grunn av at smittepresset i Ringsaker er høyt. For utendørsarrangementer uten fastmonterte seter settes grensen i Ringsaker på 100. 

Besøksrestriksjonene for sykehjem videreføres også, for å fortsatt hindre smittespredning inn i institusjonene.

Kommuneoverlegen anbefaler at man bruker hjemmekontor der dette er mulig.

 

Ringsakers tillegg til nasjonale retningslinjer

Det innføres forbud mot breddeidrett og annen organisert fritidsaktivitet for alle innbyggere født før 01.01.2005.

Aktiviteter på toppidrettsnivå kan videreføres. 

Det skal til enhver tid være to meters avstand ved fysisk aktivitet på treningssentre. Treningssentre skal være bemannet i åpningstid.

På arrangementer innendørs på offentlig sted er det tillatt med inntil 20 personer dersom det ikke er fastmonterte seter. Innendørs på offentlig sted er det tillatt med inntil 100 personer dersom det er fastmonterte seter. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement kommer i tillegg til de 20/100.

På arrangementer utendørs på offentlig sted er det tillatt med inntil 200 personer, så lenge publikum sitter i fastmonterte seter. For arrangementer der publikum ikke sitter i fastmonterte seter er grensen 100 personer.

Forskrift om midlertidig tiltak for å hindre spredning av Covid-19, Ringsaker kommune