Kunnskap om den lokale historien kan utvikle både tilhørighet og trygghet. I bibliotekets lokalhistoriske samling finnes stoff om folk som har bodd i bygda, historien til idrettslag og bedrifter, eventyr og småhistorier. Bøker, blader, historielagenes skrifter og artikler som har stått i lokalavisene. Noe stoff finnes på mikrofilm, og biblioteket i Brumunddal har en maskin som kan lese film og gir mulighet til scanning. To mikrofilmapparater til utlån finnes også.
 

Bildebase

En samling med flyfoto fra kommunen er delvis digitaliset i Bildebasen. Bildedatabasen inneholder nå ca. 1500 flyfotografier fra garder og steder i Ringsaker av en totalsamling på 4600 bilder.