Kommunestyret vedtok planforslaget i sitt møte 20. september 2023. Det legges opp til lav bebyggelse med eneboliger i kjede, rekkehus og leilighetsbygg/lavblokker. Planområdet omfatter også et større parkdrag med bydelspark og lekeplass. 

Detaljreguleringsplan for fase 3 av Lund sønde og Voll har arealer både i Hamar og Ringsaker kommune. Detaljreguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i Hamar samme dag.

Plandokumentene kan sees i Planinnsyn 

Ved eventuell klage, oppfordres det til at klagen sendes inn via funksjonen "Gi tilbakemelding" i planinnsyn. Klage kan også sendes til kommunen i e-post eller brev. Siste frist for klage er 21. oktober 2023.

Krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller krav om erstatning etter § 15-3 må være framsatt overfor Ringsaker kommune innen 3 år.