Konsekvenser ved stenging av matrikkel og grunnbok

  • De som har planer om endringer i eiendom; selge, kjøpe, dele fra, seksjonere eller reseksjonere, vil bli berørt av dette.
  • Når grunnboken stenges, får man ikke tinglyst skjøte.
  • Det er ingen matrikkelføring i landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres. Det blir heller Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing.
  • Det blir Ingen føring av konsesjon i matrikkelen i perioden hvor denne er stengt. Hvor konsesjonsavklaring ikke allerede er registret i matrikkelen, må dette gjøres på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 16. desember og frem til nyttår.
  • Kommunen kan godkjenne disse manuelt i denne perioden. Konsesjonsavklaringen må sendes inn til Kartverket i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet.

Behandling av konsesjon er beskrevet nærmere på Kartverket sine nettsider.


Klargjøring til overgangen

Ringsaker kommune har jobbet med rydding i matrikkel i forbindelse med sammenslåing av fylkene. Kommunen får også nytt kommunenummer: 3411 (tidligere 0412).

Relevante lenker fra Statens kartverk


Nedetid i matrikkel og grunnbok

Derfor bør meglere og banker planlegge ekstra godt i høst